Informacje o Kancelarii Adwokackiej Joachima Rassek

Kancelaria Adwokacka Joachim Rassek założona została we wrześniu 1984 r. przez adwokata Joachima Rassek. Kancelaria udziela porad prawnych oraz świadczy usługi na wysokim poziomie w gałęziach polskiego prawa:
-                     karnego
-                     rodzinnego
-                     gospodarczego
-                     cywilnego
a także:
-                     prawa niemieckiego, w tym w szczególności prawa rodzinnego, cywilnego.

 Z uwagi na fakt, że adwokat Joachim Rassek odbył służbę przygotowawczą (Junistischer Vorbereitungsdienst) w Niemczech świadczy również usługi polegające na udzielaniu pomocy prawnej w sprawach związanych  z prawem niemieckim oraz aktywnie pośredniczy w prowadzeniu procesów przed sądami niemieckimi.

Adwokat Joachim Rassek współpracuje z kancelariami we wszystkich krajach niemieckojęzycznych.